Als je kind ziek wordt of een handicap heeft en daarom niet naar school kan, dan heb je toch recht op Groeipakket. Laat ons dit zo snel mogelijk weten. Misschien heb je ook recht op een bijkomende zorgtoeslag.

Als je kind ziek wordt tijdens het schooljaar dan is er recht op het Groeipakket, maximaal tot het einde van de zomervakantie van het volgende schooljaar. Je moet dan wel een bewijs van ziekte voorleggen.

Is je kind langer dan zes maanden ziek, dan moet die afwezigheid gewettigd worden door een medisch onderzoek door een dokter van de Vlaamse Overheid. Het resultaat van dit onderzoek bepaalt of je kind nog recht heeft op het Groeipakket.

Als je kind tijdens het vorige schooljaar niet ziek was maar zich bij het begin van het nieuwe schooljaar niet kan inschrijven omwille van ziekte, dan contacteer je ons best. Het zou kunnen dat je kind toch nog recht heeft op het Groeipakket.

Als je kind omwille van ziekte minder dan 17 lesuren per week volgt en als je een attest van de behandelende arts kan voorleggen waarin vermeld wordt dat er wegens de ziekte niet meer lesuren kunnen gevolgd worden, dan heb je eveneens recht op een Groeipakket.

Als je kind in de loop van een schooljaar voor minder dan 17 uren ingeschreven wordt na een ziekteperiode, dan is er voor het lopende schooljaar recht op een Groeipakket. Je legt een attest van de behandelende arts voor waarop vermeld wordt dat je kind zich niet voor meer 17 dan lesuren per week kan inschrijven.