Als je zoon of dochter stopt met studeren, dan kunnen wij nog 12 maanden een Groeipakket als schoolverlater betalen.

Die termijn van 12 maanden start na de laatste schoolvakantie of vanaf de maand volgend op het vroegtijdig stopzetten van de studie.

De termijn van 12 maanden wordt onderbroken als je kind opnieuw gaat studeren. De jongere kan dan opnieuw een Groeipakket krijgen als leerling of student. De resterende periode als schoolverlater begint weer te lopen zodra de studie opnieuw wordt stopgezet.

Het recht op Groeipakket als schoolverlater stopt als je kind zelf een inkomen heeft.