kinderen spelen buiten

Elk kind in Vlaanderen ontvangt sinds 2019 een Groeipakket, dat is de nieuwe Vlaamse kinderbijslag. 

Wat zit er allemaal in het Groeipakket?

Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat geboren is vanaf 2019 uit:

  • Een startbedrag: éénmalig bedrag van 1.144,44 euro bij de geboorte of adoptie van een kind
  • Een basisbedrag: maandelijks 166,46 euro
  • Een schoolbonus: in augustus, bedrag afhankelijk van de leeftijd:
0 - 4 jaar 20,81 euro
5 - 11 jaar 36,41 euro
12 - 17 jaar 52,02 euro
18 - 24 jaar 62,42 euro 

 

Sommige kinderen krijgen één of meer toeslagen als extra ondersteuning.

  • Een zorgtoeslag is er voor weeskinderen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Meer info en bedragen vind je hier.
  • Een sociale toeslag geeft maandelijks een extra aan kinderen uit gezinnen met lagere inkomens. Meer info en bedragen vind je hier.
  • Een participatietoeslag geeft onder bepaalde voorwaarden een extra aan kinderen die naar de kinderopvang gaan of onderwijs volgen. Meer info en bedragen vind je hier.

De vermelde bedragen zijn van toepassing sinds 1 september 2020. Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment

Wat krijgen kinderen geboren vóór 2019?

Voor kinderen geboren voor 2019 behoudt je gezin de bedragen van de vroegere kinderbijslag.

Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat geboren is vóór 2019 uit:

  • Een basisbedrag: maandelijks, het bedrag uit de oude regeling;
  • Een leeftijdstoeslag: maandelijks bovenop het basisbedrag, vanaf 6 jaar en verhoogt op 12 en 18 jaar;
  • Een schoolbonus in augustus. 

Je kunt daarnaast ook recht hebben op een of meer toeslagen uit het Groeipakket als je aan de voorwaarden voldoet.

Komt er nog een kind bij in je gezin? Dan krijg je voor je nieuwe spruit de nieuwe bedragen van het Groeipakket.  

Hoeveel bedraagt het Groeipakket voor mijn gezin?

Het Groeipakket is een pakket op maat van jouw kind en jouw gezin. Het bedrag kan dus per kind verschillen.

Wil je weten waar jij recht op hebt?  Contacteer FONS, wij rekenen het graag voor je uit.