Wat zijn die voorwaarden?

Je kind moet aan al deze voorwaarden samen voldoen:

  • het is nog ingeschreven in Vlaanderen 
  • het is jonger dan 25 jaar
  • als het studeert én werkt voldoet het aan dezelfde voorwaarden als jongeren in Vlaanderen
  • het heeft geen ouder met een winstgevende activiteit in het land waar het studeert
  • er bestaat geen enkel ander recht op gezinsbijslag 
  • het kind heeft al een diploma secundair onderwijs behaald in België 
  • de studie is erkend door de buitenlandse overheid of in geval van niet-hoger onderwijs volgt het kind minsten 17 uur les per week, voor hoger onderwijs is dat 13 uur.

Volgt je kind niet-hoger onderwijs, dan heeft het maximaal 1 jaar recht.

Volgt je kind hoger onderwijs, dan kan het recht hebben voor de hele periode van het gevolgde onderwijs.

Voldoet je kind niet aan deze voorwaarden?

je kind kan nog gezinsbijslag krijgen als het:

  • een studiebeurs heeft
  • of mee is naar het buitenland met een ouder die gedetacheerd 
  • of mee is naar het buitenland met een ouder die Belgisch ambtenaar is en voor meer dan 6 maanden in het land werkt

Nog vragen?

Contacteer ons als je hierover nog vragen hebt.