papa en zoon lezen

Een participatietoeslag geeft onder bepaalde voorwaarden een extra aan kinderen die naar de kinderopvang gaan of onderwijs volgen.

De kinderopvangtoeslag

Gaat het kind naar een kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, is er recht op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per opvangdag.

De kleutertoeslag

Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in het onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 132,60 euro extra per jaar.

De schooltoeslag (vroeger schooltoelage)

Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen ook een schooltoeslag krijgen. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en wordt per schooljaar toegekend.

 

ONDERWIJS

BEDRAG

KLEUTERONDERWIJS  

€ 103,70/jaar

LAGER ONDERWIJS

Gemiddeld € 158,26/jaar

SECUNDAIR ONDERWIJS  

Gemiddeld € 722,38/jaar

Voltijds SO

Gemiddeld € 728,39/jaar

Deeltijds SO

Gemiddeld € 452,83/jaar

HBO5 Verpleegkunde

Gemiddeld € 1.699,99/jaar

Syntra

Gemiddeld € 440,15/jaar

 

Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen via ons contactformulier.

Je krijgt van ons snel een antwoord.