papa en zoon lezen

Een zorgtoeslag is er voor weeskinderen, pleegkinderen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Weeskinderen

Wanneer een kind één ouder of beide ouders verliest, voorziet het Groeipakket een extra ondersteuning.

Bij het verlies van één ouder krijgt het kind er op zijn basisbedrag nog eens de helft van dat bedrag bij.

Bij het verlies van de beide ouders wordt het basisbedrag verdubbeld.

Kinderen die wees werden vóór 2019 ontvangen verder de bedragen voor weeskinderen onder de oude voorwaarden.

Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen via ons contactformulier. Je krijgt van ons snel een antwoord.

Pleegkinderen

In het Groeipakket zit ook een extra voor kinderen in een pleeggezin. Zij krijgen een zorgtoeslag van 63,03 euro.

Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen via ons contactformulier. Je krijgt van ons snel een antwoord.

Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Wanneer een kind bijkomend medische of medisch-sociale hulp nodig heeft, kan het recht hebben op een zorgtoeslag. Een controlearts bepaalt of het kind aan de voorwaarden voldoet.

Het resultaat van de beoordeling is een score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de toeslag.

Ernst van de aandoening Bedrag per maand
minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers € 82,37
6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 109,70
6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 422,56
9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 255,99
9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 422,56
12 - 14 punten over de drie pijlers € 422,56
15 - 17 punten over de drie pijlers € 480,48
18 - 20 punten over de drie pijlers € 514,80
+ 20 punten over de drie pijlers € 549,12

Hoe start je de procedure om een zorgtoeslag te krijgen?

  1. Neem contact op met FONS en wij dienen voor jou de aanvraag in bij Kind en Gezin.
  2. Kind en Gezin stuurt jou de nodige formulieren. Vul die in en stuur ze terug naar Kind en Gezin.
  3. Een erkende arts van Kind en Gezin verzamelt de informatie en neemt een beslissing over de ernst van de specifieke ondersteuningsbehoefte. Hij kan je eventueel uitnodigen voor een medisch onderzoek.
  4. De arts deelt zijn beslissing mee aan Kind en Gezin.
  5. FONS ontvangt via Kind en Gezin het resultaat van de beoordeling en brengt je op de hoogte over het bedrag van de zorgtoeslag.

Heb je vragen over het medisch onderzoek? Mail naar zoe.info@kindengezin.be
Verandert de medische situatie van je kind? Neem contact op via ons contactformulier voor een eventuele herziening.

Krijg je al een zorgtoeslag?

Voor de gezinnen verandert er niets. Gezinnen die reeds verhoogde kinderbijslag, een basisondersteuningsbudget en/of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvingen, behouden deze tegemoetkomingen ook na 1 januari 2019.