• Huidige Groeipakket of toeslag
  • Voor wie
  • Gegevens
  • Aanvragen
Wat wil je aanvragen?
Elk kind in Vlaanderen krijgt een Groeipakket. In het kader van de Europese verordeningen en bilaterale akkoorden kunnen ook kinderen in het buitenland gezinsbijslag krijgen.
Voor kinderen die in Vlaanderen wonen, voorziet het Groeipakket diverse toeslagen op maat van het kind en zijn gezin. Ook kinderen die niet in Vlaanderen wonen, maar naar een Vlaamse school of niet-inkomensgerelateerde kinderopvang gaan, kunnen recht hebben op een participatietoeslag. Een kind met een erkende handicap en hoge zorgbehoefte dat in Brussel woont, kan recht hebben op een ondersteuningstoeslag.