• Huidige Groeipakket of toeslag
  • Voor wie
  • Gegevens
  • Aanvragen
Wat wil je aanvragen?
Elk kind in Vlaanderen krijgt een Groeipakket. In het kader van de Europese verordeningen en bilaterale akkoorden kunnen ook kinderen in het buitenland gezinsbijslag krijgen.
Het Groeipakket voorziet diverse toeslagen op maat van het kind en zijn gezin. Kinderen die niet in Vlaanderen wonen, maar naar een Vlaamse school of niet-inkomensgerelateerde kinderopvang gaan, kunnen recht hebben op een participatietoeslag.