Gezinsbijslagen

Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig) € 1.214,49

 

Basisbedrag (maandelijks) € 176,66

 

Basisbedrag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 101,69
tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 188,16
overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 € 259,49

Het bedrag dat je kind geboren vóór 2019 vandaag krijgt, hangt af van de gezinssamenstelling op 31/12/2018. De gezinssamenstelling op 31/12/2018 kan in sommige situaties ook retroactief bepaald worden.

Maandelijkse leeftijdsbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)  
6 tot 11 jaar  € 32,63
12 tot 17 jaar  € 49,86
vanaf 18 jaar € 63,40

 

Gehalveerde maandelijkse leeftijdsbijslag voor oudste kind dat geen sociale toeslag of zorgtoeslag voor een kind met een ondersteuningsbehoefte ontvangt (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)

 
6 tot 11 jaar € 16,36
12 tot 17 jaar € 24,92
vanaf 18 jaar € 28,72

Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de volledige maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor personen met een handicap die vóór 1 juli 1966 geboren zijn (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)  
Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt € 55,02
Andere kinderen € 63,40

 

Schoolbonus   
0-4 jaar € 22,08
5-11 jaar € 38,64
12-17 jaar € 55,20
18-25 jaar € 66,24

 

Wezentoeslag (maandelijks)  
Weeskind € 176,65
Halfwees € 141,33

 

Verhoogde wezenbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) € 390,58 

 

Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks)  
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers  € 89,16 
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 118,74 
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 277,09
6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 457,39
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 457,39
12 – 14 punten over de drie pijlers € 457,39
15 – 17 punten over de drie pijlers € 520,09
18 – 20 punten over de drie pijlers € 557,24
+ 20 punten over de drie pijlers € 594,38

 

Pleegzorgtoeslag (maandelijks) € 68,23

 

Sociale toeslag (maandelijks)  
1 of 2 kinderen Inkomen onder € 36.325,76

€ 70,50 per kind

1 of 2 kinderen Inkomen tussen € 36.325,76 en € 42.380,06 € 35,70 per kind*
> 2 kinderen Inkomen onder € 36.325,76 € 103,62 per kind
> 2 kinderen Inkomen tussen € 36.325,76 en € 68.329,61 € 81,54 per kind**

* Het bedrag is hetzelfde voor kinderen geboren voor 2019.

** Deze inkomenscategorie geldt enkel voor gezinnen met minstens één kind dat het basisbedrag van € 176,66 ontvangt.

Sociale toeslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
kind met basisbedrag van € 101.69 € 67,07
kind met basisbedrag van € 188,16 € 47,38
kind met basisbedrag van € 259,49 € 20,93

 

Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)

 
Kind dat basisbedrag van € 101,69 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 126,66 in plaats van € 67,07 € 126,66 

 

Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 41,18 in plaats van € 20,93 € 41,18

 

Ondersteuningstoeslag (maandelijks) € 331,22

 

Participatietoeslagen

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag) € 3,50

 

Kleutertoeslag (jaarlijks) € 143,53

 

Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2023 - 2024)   Minimumtoeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
   
Kleuteronderwijs     € 113,17  
Lager onderwijs   € 132,06 € 205,38 € 266,68
Secundair onderwijs        
Gehuwde/
zelfstandige/
alleenstaande leerlingen
  € 778,07 € 3.567,11  
Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps 
secundair

extern

€ 306,21

€ 1.235,42

€ 1.450,57

intern € 791,35 € 2.030,97  
Alle anderen voltijds secundair onderwijs extern

€ 255,08

€ 1.029,41

€ 1.208,68

intern € 659,46 € 1.692,42  
Stelsel leren en werken   € 214,50 € 586,50 € 756,62
Verpleegkundigen in het hoger beroeps-
onderwijs
extern

€ 905,56

€ 1.322,93

 
intern € 905,56 € 3.973,00  
Hoger onderwijs € 54,56/jaar (net als de studietoelage wordt deze uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

 

Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment