Gezinsbijslagen

Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig) € 1.167,33

 

Basisbedrag* (maandelijks) € 169,79

 

Basisbedrag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 97,73
tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 180,83
overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 € 259,49

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)  
6 tot 11 jaar  € 32,63
12 tot 17 jaar  € 49,86
vanaf 18 jaar € 63,40

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor oudste kind dat geen sociale toeslag of zorgtoeslag voor een kind met een ondersteuningsbehoefte ontvangt** (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)

 
6 tot 11 jaar € 16,36
12 tot 17 jaar € 24,92
vanaf 18 jaar € 28,72

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor personen met een handicap die vóór 1 juli 1966 geboren zijn (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)  
Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt € 55,02
Andere kinderen € 63,40

 

Schoolbonus 
(jaarlijks - leeftijd op 31/12 van het vorige kalenderjaar)
 
0-3 jaar € 21,23
4-11 jaar € 37,14
12-16 jaar € 53,06
17-24 jaar € 63,67

 

Wezentoeslag (maandelijks)  
Weeskind € 169,79
Halfwees € 84,89

 

Verhoogde wezenbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) € 375,41 

 

Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks)  
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers  € 85,70 
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 114,13 
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 266,33
6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 439,63
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 439,63
12 – 14 punten over de drie pijlers € 439,63
15 – 17 punten over de drie pijlers € 499,89
18 – 20 punten over de drie pijlers € 535,60
+ 20 punten over de drie pijlers € 571,30

 

Pleegzorgtoeslag (maandelijks) € 65,58

 

Sociale toeslag (maandelijks)  
1 of 2 kinderen Inkomen onder 32.238,01 euro

€ 53,06 per kind

> 2 kinderen Inkomen onder 32.238,01 euro € 84,89 per kind
> 2 kinderen Inkomen tussen 32.238,01 euro en 63.672,48 euro € 63,67 per kind

 

Sociale toeslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
kind met basisbedrag van € 97,73 € 49,75
kind met basisbedrag van € 180,83 € 30,83
kind met basisbedrag van € 259,49 € 5,41

 

Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)

 
Kind dat basisbedrag van € 95,81 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 104,94 in plaats van € 48,77 € 107,04 

 

Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 24,87 in plaats van € 5,41 € 24,87

 

Participatietoeslagen

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag) € 3,36

 

Kleutertoeslag (jaarlijks) € 135,25

 

Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2021 - 2022)   Minimumtoeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
   
Kleuteronderwijs     € 106,72  
         
Lager onderwijs   € 124,54 € 193,68 € 251,50
         
Secundair onderwijs        
Gehuwde/
zelfstandige/
alleenstaande leerlingen
  € 733,77 € 3364,02  
Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps 
secundair

extern

€ 288,78

€ 1165,08

€ 1367,98

intern € 746,30 € 1915,34  
Alle anderen voltijds secundair onderwijs extern

€ 240,56

€ 970,80

€ 1139,86

intern € 621,92 € 1596,07  
Stelsel leren en werken   € 202,28 € 553,11 € 713,55
Verpleegkundigen in het hoger beroeps-
onderwijs
extern

€ 854,00

€ 1247,61

 
intern € 854,00 € 3746,80  
   
Hoger onderwijs € 51,46/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

 

* Het bedrag dat je kind geboren vóór 2019 vandaag krijgt, hangt af van de gezinssamenstelling op 31/12/2018. De gezinssamenstelling op 31/12/2018 kan in sommige situaties ook retroactief bepaald worden.

** Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de volledige maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.

Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment