Gezinsbijslagen

Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig) € 1.190,68

 

Basisbedrag (maandelijks) € 173,20

 

Basisbedrag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 99,70
tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 184,47
overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 € 259,49

Het bedrag dat je kind geboren vóór 2019 vandaag krijgt, hangt af van de gezinssamenstelling op 31/12/2018. De gezinssamenstelling op 31/12/2018 kan in sommige situaties ook retroactief bepaald worden.

Maandelijkse leeftijdsbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)  
6 tot 11 jaar  € 32,63
12 tot 17 jaar  € 49,86
vanaf 18 jaar € 63,40

 

Gehalveerde maandelijkse leeftijdsbijslag voor oudste kind dat geen sociale toeslag of zorgtoeslag voor een kind met een ondersteuningsbehoefte ontvangt (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)

 
6 tot 11 jaar € 16,36
12 tot 17 jaar € 24,92
vanaf 18 jaar € 28,72

Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de volledige maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor personen met een handicap die vóór 1 juli 1966 geboren zijn (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)  
Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt € 55,02
Andere kinderen € 63,40

 

Schoolbonus   
0-4 jaar € 21,65
5-11 jaar € 37,88
12-17 jaar € 54,12
18-25 jaar € 64,94

 

Wezentoeslag (maandelijks)  
Weeskind € 173,19
Halfwees € 138,56

 

Verhoogde wezenbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) € 382,92 

 

Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks)  
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers  € 87,41 
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 116,41 
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 271,66
6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 448,42
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 448,42
12 – 14 punten over de drie pijlers € 448,42
15 – 17 punten over de drie pijlers € 509,89
18 – 20 punten over de drie pijlers € 546,31
+ 20 punten over de drie pijlers € 582,73

 

Pleegzorgtoeslag (maandelijks) € 66,89

 

Sociale toeslag (maandelijks)  
1 of 2 kinderen Inkomen onder € 34.526,91

€ 69,12 per kind

1 of 2 kinderen Inkomen tussen € 34.526,91 en € 40.281,40 € 35 per kind*
> 2 kinderen Inkomen onder € 34.526,91 € 101,59 per kind
> 2 kinderen Inkomen tussen € 34.526,91 en € 64.945,93 € 79,94 per kind**

* Het bedrag is hetzelfde voor kinderen geboren voor 2019.

** Deze inkomenscategorie geldt enkel voor gezinnen met minstens één kind dat het basisbedrag van € 173,20 ontvangt.

Sociale toeslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
kind met basisbedrag van € 99,70 € 65,75
kind met basisbedrag van € 184,47 € 46,45
kind met basisbedrag van € 259,49 € 20,52

 

Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)

 
Kind dat basisbedrag van € 99,70 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 124,18 in plaats van € 65,75 € 109,18 

 

Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 40,37 in plaats van € 20,52 € 40,37

 

Ondersteuningstoeslag (maandelijks) € 324,73

 

Participatietoeslagen

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag) € 3,43

 

Kleutertoeslag (jaarlijks) € 140,72

 

Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2022 - 2023)   Minimumtoeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
   
Kleuteronderwijs     € 107,47  
Lager onderwijs   € 125,41 € 195,04 € 253,26
Secundair onderwijs        
Gehuwde/
zelfstandige/
alleenstaande leerlingen
  € 738,91 € 3387,57  
Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps 
secundair

extern

€ 290,80

€ 1173,24

€ 1377,56

intern € 751,52 € 1928,75  
Alle anderen voltijds secundair onderwijs extern

€ 242,24

€ 977,60

€ 1147,84

intern € 626,27 € 1607,24  
Stelsel leren en werken   € 203,70 € 556,98 € 718,54
Verpleegkundigen in het hoger beroeps-
onderwijs
extern

€ 859,98

€ 1256,34

 
intern € 859,98 € 3773,03  
Hoger onderwijs € 51,82/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

 

Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment