Gezinsbijslagen

Startbedrag geboorte of adoptie (eenmalig) € 1.144,44

 

Basisbedrag* (maandelijks) € 166,46

 

Basisbedrag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 95,81
tweede jongste kind in het gezin op 31/12/2018 € 177,28
overige kinderen in het gezin op 31/12/2018 € 259,49

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)  
6 tot 11 jaar  € 32,63
12 tot 17 jaar  € 49,86
vanaf 18 jaar € 63,40

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor oudste kind dat geen sociale toeslag of zorgtoeslag voor een kind met een ondersteuningsbehoefte ontvangt** (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)

 
6 tot 11 jaar € 16,36
12 tot 17 jaar € 24,92
vanaf 18 jaar € 28,72

 

Maandelijkse leeftijdsbijslag voor personen met een handicap die vóór 1 juli 1966 geboren zijn (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019)  
Oudste kind dat geen supplement voor éénoudergezin ontvangt € 55,02
Andere kinderen € 63,40

 

Schoolbonus (jaarlijks)  
0-4 jaar € 20,81
5-11 jaar € 36,41
12-17 jaar € 52,02
18-24 jaar € 62,42

 

Wezentoeslag (maandelijks)  
Weeskind € 166,46
Halfwees € 83,23

 

Verhoogde wezenbijslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) € 368,05 

 

Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (maandelijks)  
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers  € 84,02 
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 111,89 
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 261,11
6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 431,01
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 431,01
12 – 14 punten over de drie pijlers € 431,01
15 – 17 punten over de drie pijlers € 490,09
18 – 20 punten over de drie pijlers € 525,10
+ 20 punten over de drie pijlers € 560,10

 

Pleegzorgtoeslag (maandelijks) € 64,29

 

Sociale toeslag (maandelijks)  
1 of 2 kinderen Inkomen onder 31.605,89 euro

€ 52,02 per kind

> 2 kinderen Inkomen onder 31.605,89 euro € 83,23 per kind
> 2 kinderen Inkomen tussen 31.605,89 euro en 62.424 euro € 62,42 per kind

 

Sociale toeslag (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
kind met basisbedrag van € 95,81 € 48,77
kind met basisbedrag van € 177,28 € 30,23
kind met basisbedrag van € 259,49 € 5,30

 

Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)

 
Kind dat basisbedrag van € 95,81 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 104,94 in plaats van € 48,77 € 104,94 

 

Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (overgangsmaatregel - kinderen geboren voor 2019) (maandelijks)  
Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 24,38 in plaats van € 5,30 € 24,38

 

Participatietoeslagen

Kinderopvangtoeslag (per opvangdag) € 3,29

 

Kleutertoeslag (jaarlijks) € 135,25

 

Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2020 - 2021)   Minimumtoeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
   
Kleuteronderwijs     € 105,98  
         
Lager onderwijs   € 123,67 € 192,33 € 249,75
         
Secundair onderwijs        
Gehuwde/
zelfstandige/
alleenstaande leerlingen
  € 728,67 € 3340,64  
Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps 
secundair

extern

€ 286,77

€ 1156,98

€ 1358,47

intern € 741,11 € 1902,03  
Alle anderen voltijds secundair onderwijs extern

€ 238,89

€ 964,05

€ 1131,94

intern € 617,60 € 1584,98  
Stelsel leren en werken   € 200,87 € 549,27 € 708,59
Verpleegkundigen in het hoger beroeps-
onderwijs
extern

€ 848,06

€ 1238,94

 
intern € 848,06 € 3720,75  
   
Hoger onderwijs € 51,10/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

 

* Het bedrag dat je kind geboren vóór 2019 vandaag krijgt, hangt af van de gezinssamenstelling op 31/12/2018. De gezinssamenstelling op 31/12/2018 kan in sommige situaties ook retroactief bepaald worden.

** Oudste kinderen die een toeslag ontvangen, krijgen de volledige maandelijkse leeftijdsbijslag. Voor deze kinderen wordt geen gehalveerde leeftijdsbijslag toegepast.

Sinds 2020 worden de bedragen jaarlijks geïndexeerd op een vast moment