Wat zijn de voorwaarden?

Er kan recht zijn op een beperkt bedrag aan gezinsbijslag als:

  • een ouder met de Belgische of Turkse nationaliteit werknemer is in België of
  • een ouder met de Belgische of Turkse nationaliteit van een Belgische rente geniet (pensioen, invaliditeitsuitkering …)

Voor kinderen vanaf 18 jaar moet je ook het schoolbezoek bewijzen en het gevolgde onderwijs moet aan de voorwaarden van het Groeipakket voldoen.

Je kunt maximaal voor 4 kinderen recht hebben.

Voorbeelden

  • Een gezin woont in Vlaanderen. De drie kinderen gaan studeren in Turkije, maar blijven hier ingeschreven. Er is geen recht op gezinsbijslag, ook niet volgens het bilateraal akkoord. De kinderen worden ingeschreven in Turkije. Nu is er wel recht op gezinsbijslag volgens het bilateraal akkoord.
  • Een vader met de Turkse nationaliteit werkt in Vlaanderen. De moeder en zijn drie kinderen wonen in Turkije. Er is recht op de beperkte bedragen van het bilaterale akkoord. Dat wordt betaald aan de moeder in Turkije.  Zodra hij Belg wordt verliest hij het recht op deze gezinsbijslag.
  • Een Belgische vader heeft in Vlaanderen gewerkt en ontvangt nu een Vlaams invaliditeitspensioen. Hij woont met de moeder en zijn vijf kinderen in Turkije. Hij heeft recht op de beperkte bedragen van het bilaterale akkoord voor vier kinderen.

Nog vragen?

Contacteer ons als je hierover nog vragen hebt.