""

Moet ik de schooltoeslag aanvragen?

Nee, als je in Vlaanderen woont

Gezinnen die in Vlaanderen wonen moeten de schooltoeslag niet aanvragen. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs vertelt ons als je kind ingeschreven is in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel. Je hoeft de schooltoeslag niet aan te vragen als je al een Groeipakket ontvangt.

Ook de sociale toeslag gaat automatisch. Lees meer over de sociale toeslag.
 

Ja, als je niet in Vlaanderen woont of student HBO5 Verpleegkunde bent

Studenten HBO5 Verpleegkunde van meer dan 25 jaar moeten de schooltoeslag wel aanvragenOok als je niet in Vlaanderen woont maar je hebt een kind in het Nederlandstaling onderwijs in Vlaanderen of Brussel, kan je de schooltoeslag aanvragen.

Studenten hoger onderwijs

Studenten aan de hogeschool of universiteit kunnen geen schooltoeslag meer krijgen, maar misschien wel een studietoelage.

Op www.studietoelagen.be vind je alle informatie. De studietoelage moet je altijd aanvragen.

Wanneer wordt de schooltoeslag betaald?

We betalen de schooltoeslag tussen eind augustus en december
Je ontvangt niet altijd voor al je kinderen tegelijk de schooltoeslag.

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?

Het bedrag van de schooltoeslag dat je ontvangt, past bij het onderwijs dat je kind volgt.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het schooljaar.

Overzicht van de bedragen (schooljaar 2022-2023):

 • Voor een kleuter in de kleuterschool ontvang je € 107,74.
 • Voor een kind dat naar de lagere school gaat, ontvang je een bedrag tussen € 125,41 en € 253,26
 • Voor een jongere in het deeltijds secundair onderwijs ontvang je een bedrag tussen € 203,70 en € 718,54.
 • Voor een jongere in het voltijds secundair onderwijs ontvang je een bedrag tussen € 242,24 en € 1377,56.
 • Voor een interne leerling in het voltijds secundair onderwijs kunnen we een bedrag tussen € 626,27 en € 1928,75 betalen.
 • Volg je de opleiding HBO5 verpleegkunde, dan kan je een bedrag tussen € 859,98 en € 3773,03 ontvangen.
 • Gehuwde, zelfstandige en alleenstaande leerlingen ontvangen een bedrag tussen € 738,91 en € 3773,03.

Dit is anders bij de kleutertoeslag. Lees meer over de kleutertoeslag.

Hoe lang heb ik recht op de schooltoeslag?

Je kan nog een schooltoeslag ontvangen tot en met het schooljaar waarin de leerling 22 jaar wordt

Voor buitengewoon secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde is er geen leeftijdsgrens.

""

Wie ontvangt de schooltoeslag?

Dat hangt af van waar het kind op 31 augustus woont. Als jij de gezinsbijslag (Groeipakket of kinderbijslag) voor het kind in september ontvangt, dan ontvang je ook de schooltoeslag van dat kind.

Mijn kind woont in een pleeggezin

Als je kind in een pleeggezin woont op 31 augustus en dat pleeggezin de gezinsbijslag (Groeipakket of kinderbijslag) voor het kind in september ontvangt, zal het pleeggezin ook de schooltoeslag van dat kind ontvangen.

Pleegkinderen die op 31 augustus méér dan 12 maanden onafgebroken in een pleeggezin verblijven zijn vrijgesteld van een aantal voorwaarden. Het pleeggezin ontvangt automatisch het hoogste bedrag als het kind voldoet aan de pedagogische voorwaarde.

""

Mijn kind woont op internaat

Je kan voor je kind dat op internaat woont al een eerste schooltoeslag ontvangen in de periode van eind augustus tot december. 

Als je kind in die periode al minstens 149 dagen op internaat woont, kunnen we een hoger bedrag betalen dan normaal. In februari kijken we automatisch na of je kind recht heeft op een extra bovenop de eerste schooltoeslag.

""

Mijn kind woont op kot

Voor je kind dat op kot woont, bezorg je ons:

 • een kopie van de huurovereenkomst
 • de bewijzen dat je de huur betaalde

Waarom heb ik geen schooltoeslag ontvangen?

We bekijken voor ieder kind dat Nederlandstalig onderwijs volgt in Vlaanderen of Brussel of we een schooltoeslag kunnen betalen. We doen dat elk schooljaar opnieuw, in de periode tussen eind augustus en december.

Heb je in januari geen schooltoeslag ontvangen en denk je dat je toch in aanmerking komt? Laat het ons weten.

Waarom heb ik geen recht op een schooltoeslag?

Niet alle kinderen in Vlaanderen ontvangen een schooltoeslag. Hier vind je de belangrijkste redenen waarom je géén schooltoeslag ontvangt.

 • Je kind moet een verblijfsrecht hebben in België. Dat is de nationaliteitsvoorwaarde
 • Je kind moet ingeschreven zijn in een school van het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel. Dat is de pedagogische voorwaarde.
 • Je gezinsinkomen mag niet te hoog zijn. Dat is een financiële voorwaarde
 • Het kan ook dat je gezinsinkomen niet gekend is. Wij sturen je een formulier dat je moet invullen.

Wanneer moet ik de schooltoeslag terugbetalen?

Elk kind is leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.

Het is dus belangrijk dat je kind regelmatig naar school gaat.

Kleuters moeten vanaf de leeftijd van 5 jaar minstens 290 halve dagen aanwezig zijn per schooljaar.

Leerplichtige kinderen in de lagere school en het secundair onderwijs mogen hoogstens 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.  Als je kind twee schooljaren op rij meer dan 29 halve dagen afwezig is, dan zal je de schooltoeslag van het laatste schooljaar moeten terugbetalen.

Op het einde van elk schooljaar vertelt het Vlaams Ministerie van Onderwijs ons of je kind regelmatig naar school ging. Tijdens het schooljaar ontvang je een verwittigingsbrief als je kind meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig is.