Wat zijn de voorwaarden?

Er kan recht zijn op een beperkt bedrag aan gezinsbijslag als een Kosovaarse ouder werknemer is in Vlaanderen.

Voor kinderen vanaf 14 jaar moet je ook het schoolbezoek bewijzen en het gevolgde onderwijs moet aan de voorwaarden van het Groeipakket voldoen..

Je kunt maximaal voor 4 kinderen recht hebben op gezinsbijslag.

Voldoe je niet aan de voorwaarden van het bilateraal akkoord?

Misschien heb je nog recht op basis van een algemene afwijking. Contacteer ons hiervoor.