Wat zijn de voorwaarden?

Er kan recht zijn op het basisbedrag van de gezinsbijslag als:

  • een ouder werknemer is in Vlaanderen of
  • een ouder een Belgische sociale zekerheidsuitkering ontvangt en Vlaanderen bevoegd is

Voor kinderen vanaf 18 jaar moet je ook het schoolbezoek bewijzen en het gevolgde onderwijs moet aan de voorwaarden van het Groeipakket voldoen.

Er kan geen recht zijn op de toeslagen uit het Groeipakket.

Voorbeelden

  • Een vader met de Bosnische nationaliteit woont in Vlaanderen. Hij werkte twee jaar en een half in Vlaanderen en krijgt er sindsdien werkloosheidsuitkeringen. De moeder en zijn drie kinderen wonen in Bosnië. Er is recht op de basisbedragen van het Groeipakket. Er is ook recht voor de periode van werkloosheid. Het gezin krijgt zonder onderbreking de gezinsbijslag verder. Die wordt betaald aan de moeder in Bosnië.
  • Een Belgische vader heeft zowel in Vlaanderen als Bosnië gewerkt en ontvangt nu een Vlaams invaliditeitspensioen. Hij woont met de moeder en zijn twee kinderen in Bosnië. Hij heeft recht op gezinsbijslag voor zijn twee kinderen, ook al woont hij niet in Vlaanderen.

Nog vragen?

Contacteer ons als je hierover nog vragen hebt.