Wat zijn de voorwaarden?

Er kan recht zijn op het basisbedrag van de gezinsbijslag als:

  • een ouder werknemer is in België of
  • een ouder van een Belgische rente geniet (pensioen, invaliditeitsuitkering …)

Voor kinderen vanaf 18 jaar moet je ook het schoolbezoek bewijzen en het gevolgde onderwijs moet aan de voorwaarden van het Groeipakket voldoen.

Er kan geen recht zijn op de toeslagen uit het Groeipakket.

Voorbeelden

  • Een vader woont in Vlaanderen. Hij werkte twee jaar en een half in Vlaanderen en krijgt er sindsdien werkloosheidsuitkeringen. De moeder en de drie kinderen verblijven in Israël. Er is recht op gezinsbijslag vanaf de eerste dag van de maand volgend op die van de eerste werkdag van de vader in Vlaanderen. Er is ook recht voor de periode van werkloosheid. Het gezin krijgt zonder onderbreking de gezinsbijslag verder. Die wordt betaald aan de moeder in Israël.
  • Een vader heeft zowel in Vlaanderen als Israël gewerkt en ontvangt nu een Vlaams invaliditeitspensioen. Hij woont met de moeder en zijn twee kinderen in Israël. Hij heeft recht op gezinsbijslag voor zijn twee kinderen, ook al woont hij niet in Vlaanderen.
  • Een jongere studeert in Israël, het land van zijn moeder. Hij verblijft er in een studentenhuis. Zijn ouders wonen en werken in Vlaanderen, waar hij ook gedomicilieerd blijft. Er kan voor dit kind geen recht bestaan op basis van het akkoord. Er kan binnen het Groeipakket misschien wel een recht zijn op grond van een algemene vrijstelling.

Nog vragen?

Contacteer ons als je hierover nog vragen hebt.