Wat zijn de voorwaarden?

Er kan recht zijn op het basisbedrag van de gezinsbijslag als:

  • een ouder werknemer is in Vlaanderen of
  • een ouder van een Belgische rente geniet (pensioen, invaliditeitsuitkering …)

Voor kinderen vanaf 18 jaar moet je ook het schoolbezoek bewijzen en het gevolgde onderwijs moet aan de voorwaarden van het Groeipakket voldoen.

Er kan geen recht zijn op de toeslagen uit het Groeipakket.

Er kan recht zijn voor maximaal vier kinderen.

Voorbeelden

  • Een vader met de Franse nationaliteit woont in België. Hij werkte twee jaar en een half in Vlaanderen en krijgt nu werkloosheidsuitkeringen in België. De moeder en zijn drie kinderen wonen in Noord-Macedonië. Er is recht op gezinsbijslag vanaf de eerste dag van de maand van de eerste werkdag van de vader in Vlaanderen. Er is ook recht voor de periode van werkloosheid. Het gezin krijgt zonder onderbreking de gezinsbijslag verder. Die wordt betaald aan de moeder in Noord-Macedonië.
  • Een Belgische vader heeft een loopbaan gehad in België en ontvangt nu een invaliditeitspensioen. Hij woont met de moeder en zijn vier kinderen in Noord-Macedonië. Hij heeft recht op het basisbedrag van de gezinsbijslag voor zijn vier kinderen, ook al woont hij niet in Vlaanderen.
  • Een vader met de Marokkaanse nationaliteit werkt in Vlaanderen. Zijn vrouw verblijft in Noord-Macedonië en is zwanger van hun eerste kind. Er is geen recht op het startbedrag. Na de geboorte zal er wel recht zijn op het basisbedrag van de gezinsbijslag.

Nog vragen?

Contacteer ons als je hierover nog vragen hebt.