""

Je kind krijgt nog maximaal 12 maanden een Groeipakket als schoolverlater

Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • Je kind werkt per jaar niet meer dan 600 uur met een studentenovereenkomst.
  • Je kind werkt ook niet meer dan 80 uur per maand met een ander contract.
  • Het oefent geen zelfstandige activiteit in hoofdberoep uit. In bijberoep mag wel.
  • Het ontvangt geen sociale uitkering. Het leefloon wordt niet meegerekend.

Het loon speelt geen rol.

Een inschrijving bij de VDAB als werkzoekende is niet meer nodig om recht te hebben op een Groeipakket als schoolverlater (wel om later recht te hebben op een wacht- of werkeloosheidsuitkering).

Werkt je kind in een jaar meer dan 600 uur met een studentencontract, dan rekenen we de overige uren bij de limiet van 80 uur per maand met een ander contract. Overschrijdt je kind de 80 uur in een maand, dan krijgt het voor die maand geen Groeipakket.

Gaat je kind opnieuw studeren?

Dan heeft het terug recht op een Groeipakket als student. De periode van 12 maanden wordt onderbroken tot na de studies.

Wordt je kind 25 jaar in deze periode van 12 maanden?

Dan eindigt het recht op een Groeipakket in de maand waarin het verjaart.