Een kind krijgen, is een wonderlijke gebeurtenis. Je bent vast al druk in de weer om alles in gereedheid te brengen. Maar dat kost aardig wat. Daarom voorziet het Groeipakket voor jou een bedrag van € 1.214,49 voor de komst van een kind: het startbedrag. Je kunt dit aanvragen vanaf de zesde maand van je zwangerschap. Ook bij een adoptie heb je recht op het startbedrag. Na je aanvraag ontvang je automatisch je startbedrag en Groeipakket.

Gegevens van de ouder die zwanger is
Adres
Je vindt je rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart
Ik ben zwanger van of adopteer een meerling
Ik ben momenteel werkloos
Ik werk in het buitenland of ontvang een buitenlandse uitkering
Ik werk voor een internationale organisatie
Is er een andere ouder?
Gegevens andere ouder
Je vindt je rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart
Hij/zij is momenteel werkloos
Hij/zij werkt in het buitenland of ontvang een buitenlandse uitkering
Hij/zij werkt voor een internationale organisatie
Bijkomende informatie
Heb je nog geen attest? Bezorg het ons dan zo snel mogelijk via welkom@fons.be.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.
Voeg je het verzoekschrift nu niet toe? Bezorg het ons dan zo snel mogelijk via welkom@fons.be.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Het opgegeven rekeningnummer wordt nog bij je bank gecontroleerd. Vul je geen rekeningnummer in, dan ontvang je hiervoor nog een formulier van ons.
Heb je nog extra informatie? Noteer hier gegevens die noodzakelijk zijn voor de opstart van je dossier.
Door dit vakje aan te kruisen, kies je voor FONS als uitbetaler voor al je/jullie kinderen. Wil je dit nu nog niet beslissen, dan bezorgen we je nog een formulier om je keuze later te maken.
Gelieve te ondertekenen om je aanvraag te valideren.
Lees onze privacyverklaring

FONS deelt je contactgegevens met het agentschap Opgroeien in het kader van het opstarten van de dienstverlening van Kind en Gezin aan jonge gezinnen, zoals het startgesprek.