""

Je kind heeft ook als jobstudent recht op het Groeipakket

Als je kind al 18 is, zijn er wel enkele voorwaarden. Het loon speelt geen rol, wel het aantal gewerkte uren en het type arbeidsovereenkomst.

Een student mag:

  • maximum 600 uur per jaar werken met een studentenovereenkomst (met verminderde sociale bijdragen);
  • maximum 80 uur per maand werken met een 'gewoon' contractHet gaat hier om een interim, een flexi-job, een vast contract van bepaalde of onbepaalde duur, een studentencontract zonder verminderde sociale bijdragen of een doctoraatsbursaal;
  • een zelfstandige activiteit uitoefenen waarvoor hij/zij geen bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep;
  • geen sociale uitkering ontvangen. Voor de maanden waarin de student een sociale uitkering ontvangt, is er geen recht op een Groeipakket. Tenzij de sociale uitkering voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van alternerend leren of een bezoldigde stageovereenkomst. Dat mag wel. Ook een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk is toegelaten.

Werkt je kind in een jaar méér dan 600 uur met een studentenovereenkomst? Dan tellen die extra uren mee in de 80 uur die je kind per maand mag werken met een gewoon contract. Let op! Werkt je kind in een maand méér dan 80 uur met een gewoon contract, dan heeft het voor die maand geen recht op het Groeipakket.

Je kind mag een studentenovereenkomst en een gewoon contract combineren. Het loon speel geen rol. Hoeveel je kind verdient is wel belangrijk voor de belastingen.

De voorwaarden gelden ook in de zomermaanden.

Specifieke situaties

Studeert je kind in het deeltijds onderwijs? Of heeft het een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte? Dan gelden er nog specifieke voorwaarden. Meer info over die specifieke voorwaarden om te werken als student vind je op groeipakket.be.

Algemene info over studentenwerk vind je op Student@work.