Studente werkt aan haar bureau

Je kind kan verder recht hebben op het Groeipakket als jobstudent

Als je kind al 18 is, zijn er wel enkele voorwaarden. Het loon speelt geen rol, wel het aantal gewerkte uren en het type arbeidsovereenkomst.

Een student mag:

  • maximum 475 uur per jaar werken met een studentenovereenkomst (met verminderde sociale bijdragen);
  • maximum 80 uur per maand werken met een ander contract (met normale sociale bijdragen);
  • een zelfstandige activiteit uitoefenen waarvoor hij/zij geen bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep;
  • geen sociale uitkering ontvangen. Voor de maanden waarin de student een sociale uitkering ontvangt, is er geen recht op een Groeipakket. Tenzij de sociale uitkering voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van alternerend leren of een bezoldigde stageovereenkomst. Dat mag wel. Ook een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk is toegelaten.

Je kind mag een studentenovereenkomst en een ander contract combineren.

Werkt je kind in een jaar meer dan 475 uur met een studentenovereenkomst? Dan tellen die extra uren mee in de 80 uur die je kind per maand mag werken met een ander contract. In de maanden dat je kind meer dan 80 uur werkt met een gewoon contract, krijgt het geen Groeipakket.

De voorwaarden gelden ook in de zomermaanden.

 

! Door de coronacrisis is er dit jaar een uitzonderingsmaatregel. De uren die je met een studentenovereenkomst werkt in het derde kwartaal (juli, augustus en september) van 2021 tellen niet mee voor het totaal van 475 uur per jaar. Voor jobstudenten in de zorg of het onderwijs is die maatregel ook toegepast voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Specifieke situaties

Studeert je kind in het deeltijds onderwijs? Of heeft het een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte? Dan gelden er nog specifieke voorwaarden. Meer info over die specifieke voorwaarden om te werken als student vind je op groeipakket.be.

Algemene info over studentenwerk vind je op Student@work.