""

Ook kinderen die nog niet naar school gaan krijgen een schoolbonus

De schoolbonus is een jaarlijkse bonus die automatisch betaald wordt in augustus.

Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind:

Leeftijd Bedrag
0 - 4 jaar € 22,08
5 - 11 jaar € 38,64
12 - 17 jaar € 55,20
18 - 25 jaar € 66,24

Er wordt gekeken naar de leeftijd op 31 december van het vorige kalenderjaar.

Wat is het verschil tussen de schoolbonus en de schooltoeslag?

De schoolbonus is niet hetzelfde als de schooltoeslag. De schooltoeslag is een jaarlijkse toeslag voor schoolgaande kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen.