Welke inkomsten tellen mee?

 • Het bruto belastbaar inkomen van werknemers, dat is het bruto inkomen na aftrek van de RSZ-bijdrage.
 • De inkomsten van zelfstandigen, na aftrek van de beroepskosten x 100/80.
 • De uitkeringen voor ziekte, werkloosheid, pensioen.
 • De betaalde onderhoudsgelden tellen voor 80% mee.
 • Het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik telt 3x mee.
 • Het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden telt 1x mee.
 • Het leefloon, IVT en equivalent leefloon.
 • Het inkomen uit het buitenland of van Europese of internationale instellingen

Van wie tellen de inkomsten mee?

Jouw inkomsten tellen mee en die van je partner. We tellen het inkomen samen.

In de maand augustus bekijken we automatisch het aanslagbiljet van je belastingen. Hierdoor krijgen we zicht op je gezinsinkomen en kunnen we verder nagaan of er recht is op een schooltoeslag.

Als we je inkomsten niet volledig kennen aan de hand van het aanslagbiljet, dan ontvang je van ons een brief in de maand september

Wat zijn de inkomensgrenzen?

Hier zie je de minimum-inkomensgrens en de maximum-inkomensgrens die past bij het aantal punten in je gezin.

 

Aantal punten van je gezin

Minimumgrens

Maximumgrens

0

€ 12.886,70 € 26.357,89

1

€ 22.333,23 € 37.012,41

2

€ 25.196,70 € 45.278,06

3

€ 27.605,56 € 51.387,98

4

€ 29.060,04 € 58.012,36

5

€ 30.499,38 € 66.180,28

6

€ 31.938,63 € 71.711,29

7

€ 33.377,91 € 74.673,06

8

€ 34.817,18 € 77.598,51

9

€ 36.256,47 € 80.530,55

10

€ 37.695,77 € 83.649,83
11 € 39.135,10 € 86.394,80
12 € 40.574,35 € 89.451,61
13 € 42.013,64 € 92.321,36
14 € 43.452,98 € 95.253,46
15 € 44.854,69 € 98.185,48
16 € 46.175,29 € 101.117,62
17 € 47.495,89 € 104.049,69
18 € 48.816,47 € 106.981,75
19 € 50.137,08 € 109.913,91
20 € 51.457,66 € 112.845,95

 

Hoeveel punten telt mijn gezin?

Elk gezin begint met één startpunt.

Daarnaast ontvang je ook:

 • een punt voor elke persoon dat fiscaal ten laste is.
 • een punt voor elke leerling of student die niet fiscaal ten laste is, maar voor wie je gezin gezinsbijslag ontvangt.
 • een punt voor elke persoon die + 66% gehandicapt erkend is op 31/8.
 • een punt voor elke student hoger onderwijs (totaal, – 1 punt). 

 

Is je gezinsinkomen hoger dan de maximum-inkomensgrens? Dan ontvang je geen schooltoeslag.

Is je gezinsinkomen lager dan de maximum-inkomensgrens?  Dan ontvang je een schooltoeslag.