Je kind heeft:

  • de Belgische nationaliteit
  • of niet de Belgische nationaliteit, maar het heeft voor minstens drie maanden verblijfsrecht[1] in België.

Een niet-begeleide minderjarige (NBMV) voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde als je ons het Attest van Immatriculatie en het attest van de Dienst Voogdij bezorgt.

 

[1] Het kind moet toegelaten of gemachtigd zijn om in België te verblijven volgens de wet van 15 december 1980. Zie artikel 8, §1, 1° van het Groeipakketdecreet.