Van wie tellen de inkomsten me?

Jouw inkomsten tellen mee en die van je partner.  We tellen de inkomsten samen.

Welke inkomsten tellen mee?

  • Het bruto belastbaar inkomen van werknemers, dat is het bruto inkomen na aftrek van de RSZ-bijdrage.
  • De inkomsten van zelfstandigen, na aftrek van de beroepskosten x 100/80.
  • De uitkeringen voor ziekte, werkloosheid, pensioen.
  • De betaalde onderhoudsgelden tellen voor 80 % mee.
  • Het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik telt 3x mee.
  • Het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden telt 1x mee.
  • Het leefloon, IVT en equivalent leefloon.
  • Het inkomen uit het buitenland of van Europese of internationale instellingen