""

Wanneer heb ik recht op een kleutertoeslag?

Er is een kleutertoeslag voor kinderen van 3 jaar en een kleutertoeslag voor kinderen van 4 jaar.

Als je kleuter ingeschreven is in het Nederlandstalig onderwijs en 3 jaar wordt, heb je recht op een eerste kleutertoeslag. De toeslag voor kleuters van 3 jaar wordt gestort in de maand volgend op de derde verjaardag.

Voor een kleuter van 4 jaar kan je een tweede kleutertoeslag ontvangen als je kindje voldoende aanwezig was op school. We kunnen de toeslag voor kleuters van 4 jaar pas betalen als het minimum aantal aanwezigheidsdagen bereikt is.

Hoeveel dagen moet mijn kleuter naar school gaan?

Voor kleuters van 3 jaar is een inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs voldoende. Hoe vaak je kind aanwezig is, telt nog niet mee voor de betaling van deze toeslag.

Kleuters van 4 jaar moeten ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en minstens 150 tot 185 halve dagen aanwezig zijn op school. Dat hoef je gelukkig niet zelf bij te houden. We krijgen het automatisch door als het vereiste minimum bereikt is.

""

Hoeveel bedraagt de kleutertoeslag?

De kleutertoeslag bedraagt 143,53 euro. Het is geen maandelijkse toeslag maar een jaarlijkse toeslag

Moet ik een aanvraag doen?

Dat is afhankelijk van je situatie.

Heb je in Vlaanderen al een Groeipakket, dan gaat alles automatisch. Je ontvangt de kleutertoeslag op de rekening waarop we je Groeipakket storten. Je moet dus geen aparte aanvraag meer indienen.

Woon je in Brussel en gaan je kinderen naar het Nederlandtalig onderwijs? Omdat je in Brussel woont, hebben we geen gegevens om je automatisch uit te betalen. Je moet dus zelf nog een aanvraag doen.

Hoeveel keer kan ik de kleutertoeslag ontvangen?

Het bedrag kan tweemaal uitbetaald worden, eenmaal voor kleuters van 3 jaar en eenmaal voor kleuters van 4 jaar.

Je kleuter kan ook recht hebben op een schooltoeslag. Dat is een extra toeslag, berekend op basis van je situatie en je gezinsinkomen.

Lees meer over de schooltoeslag.