""

Dat is voor ons het allerbelangrijkste! Als overheidsdienst is het ons doel om gezinnen te bereiken en netwerken te versterken. Door goed te luisteren naar de ondersteuningsnoden van professionals, proberen we tot een begeleiding op maat te komen en onze eigen werking te optimaliseren.

We bieden lokale en laagdrempelige dienstverlening in de vorm van zitdagen of spreekuren zodat alle gezinnen, zelfs de meest kwetsbare, bereikt kunnen worden. Deze initiatieven zijn volledig kosteloos. We organiseren ze steeds in overleg met de lokale verantwoordelijken die we als partners betrekken in ons netwerk. Zo leren we elkaars werking kennen en kunnen we beter helpen om gezinnen wegwijs te maken in het uitgebreide zorglandschap.

Onze lokale zitdagen gaan door bij partners zoals Huizen van het Kind, OCMW ‘s of gemeentediensten. De consulenten die het Groeipakket beheren en uitbetalen, gaan zelf ter plaatse. Onze medewerkers zijn bekwaam, ervaren en behulpzaam. Ze staan open voor elke bezoeker, ongeacht bij welke uitbetaler die is aangesloten.

Hoe vaak we een zitdag houden, is afhankelijk van de noden van het publiek. Soms is dit maandelijks, soms wekelijks. Dit stemmen we af met de lokale verantwoordelijken en onze consulenten die praktijkervaring hebben.  Wil je een lokale dienstverlening in jouw gemeente opstarten?

""

We beantwoorden inhoudelijke vragen, geven extra uitleg bij invulformulieren en bekijken waar een gezin nog recht op heeft. We ontvangen bezoekers maar we zijn er ook voor collega – professionals uit de regio. Ben je een gezinsondersteuner en zitten we bij jou in de buurt? Aarzel dan niet om langs te komen met vragen van gezinnen die jij begeleidt.

""

Naast onze zitdagen werken we ook graag mee aan andere lokale initiatieven. Zo komen we langs op infobeurzen, zijn we altijd bereid om deel te nemen aan netwerkmomenten en kan je op ons rekenen voor acties zoals ‘de week van de opvoeding’. We staan er graag met een infostand en durven ons zelfs te wagen aan een leuke animatie voor kinderen.

Door outreachend te werken, komen we in contact met een heel divers publiek. We luisteren naar hoe andere professionals en gezinnen onze dienstverlening ervaren en pikken sneller signalen op. Dit geeft ons de kans om onze blik te verruimen en ons aanbod nog meer af te stemmen op de noden van heel wat verschillende doelgroepen.

Bij de praktische uitwerking van regelgeving gaan we in dialoog met collega – professionals. Zo komen we tot een doordachte en gedragen aanpak ten gunste van het beoogde publiek. Wil je zelf afstemmen rond een bepaald proces of een problematiek? Ontdek hoe we succesvol kunnen samenwerken.