Als je kind medische of medisch-sociale hulp nodig heeft, dan heb je wellicht recht op een zorgtoeslag. Een evaluerende arts van het Agentschap Opgroeien bepaalt of je kind aan de voorwaarden voldoet.

Hoe verloopt de procedure voor de zorgtoeslag?

  1. Contacteer ons. Wij dienen voor jou een aanvraag in bij team Zoë (zorgevaluatie) van het agentschap Opgroeien.
  2. Opgroeien stuurt je de nodige formulieren. Vul die in en stuur ze terug naar Opgroeien (team Zoë).
  3. Een evaluerend arts van Opgroeien verzamelt de informatie en neemt een beslissing over de ernst van de specifieke ondersteuningsbehoefte. Hij kan je eventueel uitnodigen voor een medisch onderzoek.
  4. De arts deelt zijn beslissing mee aan Opgroeien. Het resultaat van de beoordeling is een score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de toeslag.
  5. FONS ontvangt via Opgroeien het resultaat van de beoordeling en brengt je op de hoogte van het bedrag van de zorgtoeslag waar je recht op hebt.

Heb je vragen over het onderzoek? Mail naar zoe.info@kindengezin.be

Verandert de medische situatie van je kind? Contacteer ons voor een eventuele herziening.