Veelgestelde vragen

Wanneer wordt de schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 uitbetaald?

Krijgt je kind al een Groeipakket? Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch tussen september en december als je er recht op hebt.

Een aanvraag is wél nodig:

  • voor kinderen die niet in Vlaanderen wonen maar naar een kleuterschool, lagere of secundaire school gaan erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
  • voor kinderen ouder dan 25 jaar die buitengewoon onderwijs of HBO5 Verpleegkunde volgen.

Doe je aanvraag online bij FONS of via het pdf bestandAanvraag schooltoeslag.pdf (212 kB).

De studietoelage voor het hoger onderwijs moet je aanvragen bij het Ministerie van Onderwijs. Ga daarvoor naar studietoelagen.be.

Heb ik recht op de COVID-19-toeslag?

Door de coronacrisis zagen heel wat mensen hun inkomen dalen. Daarom lanceerde de Vlaamse regering een extra steunmaatregel voor kinderen met een Groeipakket die leven in een gezin dat het financieel erg moeilijk heeft door de coronacrisis. De COVID-19-toeslag is een eenmalige ondersteuning van 120 euro bovenop het basisbedrag van elk kind voor gezinnen:

  • die in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van meer dan 10% hebben ten opzichte van januari of februari 2020;
  • en van wie het maandelijkse gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt. In de berekening van je gezinsinkomen houden we ook rekening met vakantiegeld en de eindejaarspremie.

De aanvraagperiode voor de COVID-19-toeslag liep tot en met 31oktober. Je kunt de toeslag nu niet meer aanvragen.

Ik ben zwanger. Wat moet ik doen?

Vraag je startbedrag aan bij FONS. 

Het Groeipakket voorziet voor jou een bedrag van 1.144,44 euro dat je kunt aanvragen vóór de geboorte: het startbedrag (vroegere kraamgeld).

Je ontvangt het startbedrag ten vroegste 2 maanden voor de geschatte bevallingsdatum. Na de geboorte betaalt FONS ook automatisch maandelijks het Groeipakket van je kind.

Ik ontvang het Groeipakket via circulaire cheque. Hoe schakel ik over naar een betaling op een bankrekening?

Betaling op een bankrekening is altijd de veiligste optie, zeker ook nu met de voorzorgsmaatregelen tegen corona.

FONS is begaan met de veiligheid en de gezondheid van je gezin. Daarom raden we je aan je Groeipakket te laten storten op een rekeningnummer.

Ontvang je het Groeipakket graag eenvoudig en zorgeloos verder, zonder dat je de deur uit moet? Vul dan de aanvraag Betaling Groeipakket op een bankrekening in en bezorg ons die:

  • bij voorkeur via het e-mailadres vermeld op je brieven van FONS. Dat gaat het snelst.
  • via welkom@fons.be
  • of per post naar P.O. BOX 54/55, 1930 Zaventem

Ik vroeg een zorgtoeslag aan voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Hebben de coronamaatregelen hier een impact op?

De aanvragen worden verder onderzocht, maar het agentschap Opgroeien organiseert voorlopig geen consulten voor de zorgtoeslagevaluatie. Zij nemen zelf contact met je op om te bekijken hoe de evaluatie van de ondersteuningsbehoefte kan gebeuren.

Meer informatie vind je op www.zorgtoeslagen.be

Heb ik recht op de kinderopvangtoeslag wanneer mijn kind door de coronamaatregelen niet of minder vaak naar de kinderopvang gaat?

De dagen dat je kind niet naar de kinderopvang gaat, is er geen recht op de kinderopvangtoeslag. Wij betalen de kinderopvangtoeslag op basis van de aanwezigheidsdagen die we via het agentschap Opgroeien doorkrijgen. Je moet wel niet betalen voor de dagen dat je kind door de coronacrisis niet naar de opvang gaat en dat alvast voor de periode van 14 maart tot en met 3 mei.

Mijn kind kan niet naar de kleuterschool, de lagere school, het secundair onderwijs of het hoger onderwijs door de coronacrisis. Heeft dat een impact op het Groeipakket?

Nee, je ontvangt het Groeipakket gewoon verder zolang je aan de voorwaarden voldoet.

Het feit dat je kind voorlopig niet naar school kan, heeft ook geen impact op de kleutertoeslag of de schooltoeslag. 

Mijn kind doet een studentenjob tijdens deze coronaperiode. Heeft dat gevolgen voor mijn Groeipakket?

De federale regering besliste dat van 1 april tot 30 juni 2020 het maximum van 475 uren niet geldt voor een studentenjob. Dat betekent dus dat je kind meer dan 475 uren mag werken en je toch het Groeipakket behoudt. 

Werkt je kind met een ander contract? Dan mag het nog steeds niet meer dan 80 uren per maand werken om nog recht te hebben op het Groeipakket.

Meer info vind je ook op student@work.

Mijn kind studeert in het buitenland, maar de lessen gaan niet door wegens de coronamaatregelen. En nu?

Dat is geen probleem. Tijdens de coronacrisis behouden leerlingen en studenten in het buitenland hun recht op het Groeipakket tot het einde van het schooljaar (31 augustus) of het academiejaar (30 september).  

Mijn kind zit in een systeem van alternerend leren en werken en krijgt nu een werkloosheidsuitkering wegens de coronamaatregelen. Krijg ik nog een Groeipakket?

Ja, je behoudt je recht op het Groeipakket wanneer je een werkloosheidsuitkering ontvangt die voortvloeit uit een stage in het kader van duaal leren, een praktische opleiding op de werkvloer of een leerovereenkomst.

Mijn kind werkte als jobstudent of met een gewoon contract en had recht op een Groeipakket. Door de coronacrisis ontvangt mijn kind nu een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Wat met het Groeipakket?

Je kind heeft verder recht op een Groeipakket als het een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt tijdens de coronacrisis. Die maatregel geldt tot 30 juni 2020.
 

Mijn kind krijgt een zorgtoeslag. Door de coronacrisis krijgt mijn kind een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Heeft dat gevolgen?

Je kind behoudt sowieso het recht op een zorgtoeslag voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte als het een werkloosheidsuitkering ontvangt die voortvloeit uit een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. De federale regering heeft beslist dat het recht op de maandelijkse zorgtoeslag tot 30 juni 2020 ook behouden blijft in andere gevallen waarbij het kind door de coronacrisis een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt.

Ik heb een verblijfsrecht in België voor minstens 3 maanden. Ik ontving een bijlage 15. Door de coronamaatregelen kan ik de elektronische verblijfskaart niet ophalen bij de gemeente. Wat moet ik doen?

FONS verzamelt de nodige informatie zo veel mogelijk elektronisch. We houden rekening met de elektronische kaart als je er al recht op hebt. Bezorg ons zeker een kopie van de bijlage 15.

Wat als ik verhuis naar Brussel, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap?

Dan geldt de kinderbijslagregeling uit die regio. 

Meer info vind je hier:
•    Brussel
•    Wallonië
•    Duitstalige Gemeenschap

Gaat je kind naar school in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, dan kan je wel nog een schooltoeslag (vroegere schooltoelage) en de kleutertoeslag krijgen als je aan de voorwaarden voldoet. 

Gaat je kindje naar een door Vlaanderen erkende kinderopvang waar de dagprijs niet berekend is op basis van je inkomen, dan kun je recht hebben op de kinderopvangtoeslag.