Als je in Vlaanderen werkt, dan is er recht op het Groeipakket, ofwel aanvullend ofwel bij voorrang.  Dit is afhankelijk van de beroepssituatie van de andere ouder.  Als die in het woonland werkt zal het woonland van het kind de kinderbijslag bij voorrang betalen. Het Groeipakket in Vlaanderen zal dan aanvullend betaald worden. Als de andere ouder geen beroep heeft of een uitkering krijgt die niet gelijkgesteld wordt met werk, dan zal het Groeipakket bij voorrang worden toegekend.

Meer weten? Mijn kind woont in het buitenland.