Je kan een jaarlijkse schooltoeslag krijgen als je kind minstens drie jaar is en Nederlandstalig onderwijs volgt in Vlaanderen of Brussel. De school moet erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap. Je kind moet kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen, of een opleiding Basisverpleegkunde.

Je krijgt de schooltoeslag enkel als je inkomen niet boven een bepaald grensbedrag zit.

Voor de berekening van de schooltoeslag voor het schooljaar 2023-2024 houden we rekening met je gezinssituatie op 31 augustus 2023 en je inkomsten uit 2021.

Als je kind aan de hogeschool of universiteit studeert dan krijg je geen schooltoeslag meer. Je kan wel recht hebben op een studietoelage, de zogenaamde ‘studiebeurs’. Die studietoelage moet je zelf aanvragen.  Alle informatie hierover vind je op studietoelagen.be.