In dat geval kan je enkel een schooltoeslag aanvragen. Je kinderbijslag wordt betaald door een kinderbijslaginstelling van de Gemeenschap waar je kind woont.

Meer weten?