Als je kind ingeschreven is in een school buiten België dan kan er in sommige gevallen nog recht zijn op een Groeipakket. Kinderen die in een ander land van de EER of in Zwitserland studeren, hebben dezelfde rechten als kinderen in Vlaanderen. Ook voor andere landen kan er soms nog recht zijn (voor hoger onderwijs de hele periode van de opleiding, voor niet-hoger maximaal 1 jaar).

Meer weten? Mijn kind gaat studeren in het buitenland