Sinds 1 januari 2019 hebben alle kinderen die legaal in Vlaanderen verblijven recht op een Groeipakket. Er kan aanvullend een recht op buitenlandse kinderbijslag bestaan voor gezinnen die in Vlaanderen wonen maar in een andere lidstaat van de Europese Sociale Ruimte werken.

Meer weten? Ik ga werken in het buitenland.