De berekening van de schooltoeslag hangt af van een aantal factoren zoals je gezinsinkomen, het soort onderwijs dat je kind volgt, de nationaliteit …

De meeste van die gegevens krijgen we automatisch via de Kruispuntbank. Voor de gegevens die we niet automatisch krijgen nemen we contact met je op.

Je kind moet Belg zijn of een geldig verblijfsrecht hebben (bv. A-kaart, E-kaart, gezinshereniging, slachtoffer van mensenhandel, attest van immatriculatie voor een niet begeleide minderjarige vreemdeling, ...) en lessen volgen in het kleuteronderwijs, lager onderwijs of middelbaar onderwijs dat door de Vlaamse Overheid erkend is, of een opleiding Basisverpleegkunde volgen.

We kunnen betalen tot en met het schooljaar waarin je kind 22 jaar wordt. Voor studenten in de opleiding Basisverpleegkunde en voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs is er geen leeftijdsbeperking.

Je krijgt de schooltoeslag automatisch uitbetaald tussen eind augustus en december.

Kinderen in een pleeggezin hebben ook recht op een schooltoeslag. Kinderen die minstens 12 maanden ononderbroken in een pleeggezin verblijven, zijn vrijgesteld van de nationaliteits- en financiële voorwaarden.

Wie Basisverpleegkunde volgt en geen basisbedragen meer krijgt via het Groeipakket (bv. 25 +), mag zelf een uitbetaler kiezen en contacteren.

Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een ander land van de EU wonen en van wie de kinderen naar het Nederlandstalige onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, worden door FONS gecontacteerd om hun gegevens op te vragen. Het opsporen van deze gezinnen vergt tijd, omdat ze nog niet gekend zijn binnen het Groeipakket.