FONS betaalt enkel de schooltoeslag (vroeger schooltoelage) voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs en voor studenten Basisverpleegkunde.

Als je kind hoger onderwijs volgt kan je terecht bij het Loket Studietoelagen van de Vlaamse Overheid.