We betalen het Groeipakket op een rekening van de begunstigde(n). Dat zijn meestal de beide ouders. Zij kiezen zelf op welke rekening de betaling moet gebeuren. Als de ouders het niet eens zijn, betalen we aan de jongste.

Via MijnFons kun je gemakkelijk het rekeningnummer waarop we moeten betalen doorgeven of aanpassen.  

Je rekeningnummer schriftelijk doorgeven kan ook. Je kunt het formulier hiervoor terugvinden onder Documenten. Of contacteer ons.