We betalen het Groeipakket op een rekening van de begunstigde(n). Dat zijn meestal de beide ouders. Zij kiezen zelf op welke rekening de betaling moet gebeuren. Als de ouders het niet eens zijn, betalen we aan de jongste.

Online je rekeningnummer doorgeven

Via MijnFons kun je gemakkelijk het rekeningnummer waarop we moeten betalen doorgeven of aanpassen.  

Schriftelijk je rekeningnummer doorgeven

Je rekeningnummer schriftelijk doorgeven kan ook. Bezorg ons het ingevulde en ondertekende formulier:

Of contacteer ons.