Als je kind stopt met studeren, dan heb je nog 12 maanden recht op een Groeipakket als schoolverlater.

Die termijn van 12 maanden start na de laatste schoolvakantie of vanaf de maand volgend op het vroegtijdig stopzetten van de studie.

Wat als je kind opnieuw gaat studeren?

Gaat je kind opnieuw studeren? Dan wordt de termijn van 12 maanden gepauzeerd. De jongere kan dan opnieuw een Groeipakket krijgen als leerling of student. Zodra de studie opnieuw wordt stopgezet, begint je recht op het Groeipakket als schoolverlater weer te lopen.

Het recht op Groeipakket als schoolverlater stopt als je kind zelf een inkomen heeft.