Je kunt je Groeipakket zelf ontvangen als:

  • je minstens 16 jaar bent of ontvoogd bent én je niet bij je ouders of werkelijke opvoeders woont (je hebt een afzonderlijke domicilie of kan dit met officiële documenten aantonen),
  • als je gehuwd bent
  • of als je zelf kinderen hebt waar je een Groeipakket voor krijgt.

Je kunt in je eigen belang een andere persoon als begunstigde aanwijzen. Die persoon moet een (aan)verwant zijn in de eerste graad. De verwantschap door adoptie telt ook.

De aanwijzing van een andere persoon gebeurt via een elektronisch of schriftelijk verzoek, gedagtekend en ondertekend door jou zelf.