Kinderen of jongeren die op 31 december 2022 een basisondersteuningsbudget (BOB) ontvingen op basis van een vrijwillige overstap vanuit de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), blijven een BOB ontvangen van een zorgkas. Deze kinderen of jongeren kunnen, naast het BOB, geen ondersteuningstoeslag krijgen.

Ook kinderen of jongeren, die een basisondersteuningsbudget kregen toegekend op basis van een integratietegemoetkoming van minstens 12 punten, blijven een BOB ontvangen.