Je kind heeft recht op 12 maanden Groeipakket als schoolverlater. De termijn van 12 maanden start:
 

  • de maand nadat je kind 18 werd, wanneer het geen leerlingstudent of stagiair meer is;
  • de maand nadat je kind 21 werd, wanneer je kind een zorgtoeslag (voor een specifieke ondersteuningsbehoefte) kreeg en niet meer studeert;
  • op 1 september als je kind uit het niet-hoger onderwijs komt en na de vakantie niet verder studeert;
  • op 1 oktober als je kind uit het hoger onderwijs komt en na de vakantie niet verder studeert;
  • de maand na de datum waarop je kind vroegtijdig stopt met een studie, leertijd of vorming;
  • de maand waarin je kind te weinig lesuren of studiepunten (hoger onderwijs) opneemt;
  • de maand na het einde van alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma of de dag na het einde van de leertijd of de vorming;
  • de maand na de inlevering van een eindverhandeling hoger onderwijs (of de dag na de onderbreking van de voorbereiding ervan);
  • de maand na het einde van een stage om in een openbaar ambt te worden benoemd (of de maand na de onderbreking van die stage).