Wat moet je doen?

Zelf hoef je niets te doen. FONS wordt automatisch op de hoogte gebracht van de wijziging in je gezinssituatie. Wij brengen je dossier in orde, informeren je hierover en vragen zelf extra informatie wanneer dat nodig is.

Is er een vonnis over de uitbetaling van het Groeipakket, dan is het wel belangrijk dat je ons dat zo snel mogelijk bezorgt.

Jullie gezamenlijke kinderen zijn geboren voor 2019

Zijn jullie gezamenlijke kinderen geboren voor 2019, dan verandert de scheiding niets aan de betaling van het Groeipakket. Alles blijft bij het oude zolang er geen andere wijziging is in de opvoedingssituatie  (bijvoorbeeld: er komt een kind bij in je gezin).

""

Jullie hebben samen een kind dat geboren is na 2018 of er is een wijziging in de opvoedingssituatie

Co-ouderschap

Wanneer ouders uit elkaar gaan, gaan wij ervan uit dat ze hun kinderen opvoeden in co-ouderschap. Bij co-ouderschap oefenen de ouders samen het ouderlijk gezag uit en ze nemen dus samen alle belangrijke beslissingen over hun kinderen.

Voeden jij en je ex-partner jullie kind(eren) op in co-ouderschap? Dan beslissen jullie samen op welke rekening de basisbedragen van het Groeipakket worden gestort.

Als jullie het niet eens raken, dan kiest de jongste van jullie beiden. Je kunt hiertegen beroep aantekenen bij de familierechtbank.

Geen co-ouderschap

Heeft een van de ouders het ouderlijke gezag, dan ontvangt die ouder het Groeipakket.

Heeft de rechter van de familierechtbank het ouderlijke gezag aan jou toegekend of bepaald dat het Groeipakket aan jou betaald moet worden? Bezorg ons dan zo snel mogelijk het vonnis.

Recht op een sociale toeslag?

Het kan dat je als gescheiden ouder ook recht hebt op een sociale toeslag.

Gelijk verdeelde huisvesting

Woont je kind de ene helft van de tijd bij jou en de andere helft bij je ex-partner (gelijk verdeelde huisvesting)?

  • Je recht op een sociale toeslag wordt zowel binnen jouw gezin als binnen het gezin van je ex-partner bekeken.
  • Als je aan de voorwaarden voor een sociale toeslag voldoet, heb je recht op de helft van het bedrag.

Niet gelijk verdeelde huisvesting

Woont je kind meer bij de ene dan bij de andere ouder? (niet gelijk verdeelde huisvesting)?

  • Enkel het gezin waarin het kind het meest verblijft, heeft recht op een sociale toeslag.

We gaan uit van gelijk verdeelde huisvesting, tenzij een vonnis het tegendeel bewijst. 

De familierechtbank kan ook een verdeling van het basisbedrag tussen beide ouders opleggen in het belang van je kind.

Vragen over jouw specifieke situatie?

Bij een scheiding komt heel wat kijken. FONS is er voor jou bij al je vragen over je Groeipakket.

Contacteer ons en dan kijken we samen waar jij in jouw situatie recht op hebt.