Wanneer heb ik recht op een sociale toeslag?

Je hebt recht op een sociale toeslag als je gezinsinkomen onder of tussen vastgelegde grensbedragen zit. Ieder jaar onderzoeken we of je recht kan hebben op een sociale toeslag. We kijken naar het gezinsinkomen en naar de gezinsgrootte. We doen dat automatisch voor alle gezinnen met een Groeipakket in Vlaanderen.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Het bedrag van de sociale toeslag hangt af van je jaarlijks gezinsinkomen en van het aantal kinderen in je gezin. Er zijn drie inkomenscategorieën.

Blijft je gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 34.526,91? Dan kan je per kind een toeslag van 69,12 euro of 101,59 euro ontvangen. Meer informatie vind je in de tabel hieronder.

Valt je gezinsinkomen in de inkomenscategorie van 34.526,91 tot € 40.281,40 en heb je 1 of 2 kinderen in je gezin? Dan kan je per kind een toeslag van € 35 krijgen.

Valt je gezinsinkomen in de inkomenscategorie van 34.526,91 tot € 64.945,93? Dan kan je een toeslag ontvangen als je 3 of meer kinderen hebt en voor minstens een van die kinderen de nieuwe Groeipakketbedragen ontvangt. Wil je weten over welke bedragen het gaat? Lees er meer over op de overzichtspagina met de bedragen.

Bekijk hier waar je recht op hebt*:

Gezinsinkomen Kinderen Sociale toeslag
inkomen onder € 34.526,91 1 of 2 kinderen € 69,12 per kind
inkomen onder € 34.526,91 3 of meer kinderen € 101,59 per kind
inkomen tussen € 34.526,91 en 
€ 40.281,40
1 of 2 kinderen € 35 per kind
inkomen tussen € 34.526,91
en € 64.945,93  
3 of meer kinderen € 79,94 per kind

 

Zijn je kinderen geboren vóór 1/1/2019 en ontvang je al van vóór 1/1/2019 kinderbijslag voor hen? kijk dan op de overzichtspagina bedragen voor jouw bedragen.

Moet ik de sociale toeslag aanvragen?

Nee, dat is niet nodig.  In de maand augustus bekijken we automatisch het aanslagbiljet van je belastingen. Hierdoor krijgen we zicht op je gezinsinkomen en kunnen we verder nagaan of er recht is op een sociale toeslag.

Als we je inkomsten niet volledig kennen aan de hand van het aanslagbiljet, dan ontvang je van ons een brief in de maand oktober.  Bezorg ons dan het bewijs dat je gezinsinkomen ten minste 6 opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens is gebleven.

Ontvang je een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming, dan heeft je gezin sowieso recht op de sociale toeslag.

Je kan ook een sociale toeslag krijgen voor kinderen die een wezentoeslag ontvangen.

Wie ontvangt de sociale toeslag?

Als jullie als ouders of opvoeders samenwonen, ontvangen jullie samen de sociale toeslag.

Als jullie niet samenwonen, ontvang je elk de helft van de sociale toeslag.  Het is mogelijk dat één ouder wel en de andere ouder geen sociale toeslag ontvangt.  Dat komt door je gezinsinkomen (en dat van je partner).

Hoe lang heb ik recht op de sociale toeslag?

Blijft je gezinsinkomen onder het grensbedrag? Dan heb je recht op de sociale toeslag voor het nieuwe toekenningsjaar.  Een toekenningsjaar loopt telkens van 1 september tot en met 31 augustus. Elk jaar wordt je gezinsinkomen opnieuw onderzocht in augustus.

Naast de sociale toeslag kan je ook recht hebben op de schooltoeslag.