Wanneer krijg ik een wezentoeslag?

Wanneer een kind zijn moeder, vader, adoptiemoeder of adoptievader verliest, heeft het recht op een wezentoeslag.

Je ontvangt dan maandelijks de wezentoeslag bovenop het basisbedrag van 176,66 euro uit het Groeipakket.

Opgelet: werd het kind wees vóór 2019 en kreeg het toen al kinderbijslag, dan geldt een andere regeling.

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag?

Is een van de ouders overleden? Dan betalen we een wezentoeslag van 141,33 euro

Zijn de beide ouders of is de enige ouder overleden? Dan betalen we een wezentoeslag van 176,65 euro.  

Moet ik een aanvraag doen?

Nee. Je hoeft zelf niets te doen.

Het volstaat dat je het overlijden van de ouder meldt bij de gemeente. Wij worden automatisch ingelicht en brengen de betaling van de wezentoeslag in orde.

Tot wanneer heb ik recht op de wezentoeslag

Je houdt je recht op de wezentoeslag zolang je een Groeipakket ontvangt.

De vrederechter heeft (het vermoeden van) de afwezigheid van een ouder vastgesteld. Wat moet ik doen?

Bezorg ons de verklaring van de vrederechter. Die is gelijkgesteld met een bewijs van overlijden. Je hebt dus recht op de wezentoeslag.