Vader en zoon in de tuin

Wat zit er in het Groeipakket?

Kinderen in Vlaanderen krijgen een:

Startbedrag

Dat is een éénmalig bedrag van € 1.144,44 euro bij de geboorte of de adoptie van een kind.

Basisbedrag

Kinderen geboren vanaf 2019 krijgen maandelijks een basisbedrag van € 166,46.

Kinderen geboren vóór 2019 behielden de bedragen van de vroegere kinderbijslag.

Raadpleeg de betaaldata van 2021.

Schoolbonus

Elk kind met een Groeipakket krijgt in augustus een schoolbonus.

Sommige kinderen krijgen extra ondersteuning

Sommige kinderen krijgen bovenop het basisbedrag ook een of meer toeslagen als extra ondersteuning.

Wat zit er in mijn Groeipakket?

Ontvang je het Groeipakket van FONS? Dan kun je jouw dossier digitaal raadplegen via MijnFONS.

Een Groeipakket aanvragen

Vroeg je al een startbedrag aan? Dan hoef je geen Groeipakket aan te vragen. Je krijgt het automatisch.

In andere gevallen (vb. je verhuist vanuit het buitenland naar Vlaanderen) kun je hier een aanvraag indienen.

  • 1 Huidige Groeipakket of toeslag
  • 2 Voor wie
  • 3 Gegevens
  • 4 Aanvragen
Wat wil je aanvragen?
Elk kind in Vlaanderen krijgt een Groeipakket. In het kader van de Europese verordeningen en bilaterale akkoorden kunnen ook kinderen in het buitenland gezinsbijslag krijgen.
Het Groeipakket voorziet diverse toeslagen op maat van het kind en zijn gezin. Kinderen die niet in Vlaanderen wonen, maar naar een Vlaamse school of niet-inkomensgerelateerde kinderopvang gaan, kunnen recht hebben op een participatietoeslag.