""

Wat zit er in het Groeipakket?

Kinderen in Vlaanderen krijgen een:

Startbedrag

Dat is een eenmalig bedrag van 1.214,49 euro bij de geboorte of de adoptie van een kind.

Basisbedrag

Kinderen geboren vanaf 2019 krijgen maandelijks een basisbedrag van 176,66 euro.

Kinderen geboren vóór 2019 behielden de bedragen van de vroegere kinderbijslag.

Raadpleeg de betaaldata.

Schoolbonus

Elk kind met een Groeipakket krijgt in augustus een schoolbonus.

Sommige kinderen krijgen extra ondersteuning

Sommige kinderen krijgen bovenop het basisbedrag ook een of meer toeslagen als extra ondersteuning.

Wat zit er in jouw Groeipakket?

Ontvang je het Groeipakket van FONS? Dan kun je jouw dossier digitaal raadplegen via MijnFONS.

Een Groeipakket aanvragen?

Vroeg je al een startbedrag aan? Dan hoef je geen Groeipakket aan te vragen. Je krijgt het automatisch.

In andere gevallen (vb. je verhuist vanuit het buitenland naar Vlaanderen) kun je bij FONS een aanvraag indienen.