Hoeveel bedraagt de pleegzorgtoeslag?

Deze toeslag voor pleegkinderen bedraagt maandelijks 68,23 euro en komt bovenop het basisbedrag.

Wie ontvangt de pleegzorgtoeslag voor een pleegkind?

Ben je pleegouder van een kind?

Dan ontvang je de pleegzorgtoeslag als het kind bij je geplaatst werd met een perspectiefbiedende plaatsingsmaatregel.

Ben je ouder van een kind dat geplaatst is?

Het Agentschap Opgroeien informeert ons over de plaatsing van je kind in het pleeggezin. 

Verblijft je kind eerder kort in het pleeggezin? Dat noemt het Agentschap Opgroeien een perspectiefzoekende plaatsing. Je ontvangt de pleegzorgtoeslag als je vóór de plaatsing het basisbedrag ontving voor je kind.

Als je kind langer dan een jaar in het pleeggezin woont, noemt het Agentschap Opgroeien dit een perspectiefbiedende plaatsing. Het pleeggezin ontvangt dan de pleegzorgtoeslag.

Lees meer over de plaatsing van een kind

Moet ik een aanvraag doen?

Je hoeft niets te doen.  Als je recht hebt op een pleegzorgtoeslag, dan ontvang je de betaling op de rekening waarop we het Groeipakket storten.  Je moet dus geen aparte aanvraag meer indienen.

Wie ontvangt het basisbedrag voor een pleegkind?

Het pleeggezin ontvangt maandelijks het basisbedrag van het Groeipakket zolang het kind geplaatst is.

Lees meer over het basisbedrag

Wie ontvangt de schooltoeslag voor een pleegkind?

Het gezin waar het kind op 31 augustus verblijft, ontvangt de schooltoeslag voor dat kind.

Lees meer over de schooltoeslag