""

Hoe kan ik de zorgtoeslag aanvragen?

Je kan de zorgtoeslag eenvoudig online aanvragen.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

Stap 1: dien je aanvraag digitaal in

Bezorg ons online je aanvraag via de knop hierboven. Wij bezorgen die aan team ZOË (ZOË is kort voor zorgtoeslagevaluatie). Team ZOË is een onderdeel van het agentschap Opgroeien, dat bevoegd is voor de evaluaties. Lees meer over team ZOË en hoe zij tewerk gaan.

TIP: Activeer meteen ook je e-Box als die nog niet geactiveerd is. Via je e-Box kan je alle communicatie vanuit Opgroeien online ontvangen. Dat vergemakkelijkt de opvolging en verwerking van je aanvraag. 

Stap 2: vul de formulieren in en bezorg ze terug aan agentschap Opgroeien (digitaal)
1.  Psychosociaal inlichtingenformulier
2.  Medisch inlichtingenformulier

Maak onmiddellijk een afspraak met je behandelend arts (de arts die het elektronisch medisch dossier van je kind beheert) en vraag om het medisch inlichtingenformulier samen in te vullen. Je arts vindt dat formulier via e-Health terug onder 'Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien'.

Je hebt 4 maanden tijd om de twee inlichtingenformulieren in te vullen.

Stap 3: Ga langs bij de evaluerend arts van agentschap Opgroeien

Agentschap Opgroeien plant een consult in bij de evaluerend arts. Een consult kan onder verschillende vormen, bv. via beeldbellen of ter plaatse bij de evaluerend arts die voor jou het dichtst bereikbaar is.

Stap 4: Ontvang de beslissing

Je ontvangt van agentschap Opgroeien:

  • een attest met het resultaat van het onderzoek
  • informatie over bijkomende voordelen (als je ervoor in aanmerking komt)

Opgroeien stuurt dat attest ook naar:

  • je uitbetaler Groeipakket. Zo kan je uitbetaler het bedrag en de periode van de zorgtoeslag bepalen en je informeren over je recht op zorgtoeslag.
  • de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Zo kan je mogelijk een aantal voordelen automatisch krijgen, bv. het sociaal tarief elektriciteit of aardgas, een vermindering op je belastingen, …

Wie neemt de beslissing?

Een arts van het agentschap Opgroeien geeft punten op de medisch-sociale schaal. Deze dokter kijkt naar de gevolgen van de aandoening of beperking voor je kind en voor je familie. Hij onderzoekt een aantal vragen die onderverdeeld zijn in pijlers. Hieronder vind je een schematische voorstelling van zijn onderzoek.

Medisch-sociale schaal
1ste pijler 2de pijler 3de pijler
Welke gevolgen heeft de aandoening of beperking voor je kind ? Welke gevolgen heeft de aandoening of beperking in het dagelijks leven van je kind? Welke gevolgen heeft de  aandoening of beperking in het dagelijks leven van je gezin?
Aantal punten? Aantal punten? Aantal punten?

 

Waar vind ik meer informatie over de stand van het medisch onderzoek?

Als uitbetaler hebben we geen zicht op het medisch onderzoek of je aanvraagdossier. Dat wordt behandeld door team ZOË (Zorgtoeslagevaluatie) van het agentschap Opgroeien. Met vragen kan je bij hen terecht.

Hoelang duurt het voor ik de beslissing ken?

We hebben geen zicht op de duur van het onderzoek. Je kan hiervoor team ZOË van het agentschap Opgroeien contacteren, dat bevoegd is voor het onderzoek.

Wanneer heeft mijn kind recht op een zorgtoeslag?

Een arts van Opgroeien onderzoekt het recht op een zorgtoeslag. Hij kent punten toe die overeenstemmen met de noden van je kind en de aard van de aandoening of handicap.

Je kind heeft recht op een zorgtoeslag als er minstens 4 punten zijn in pijler 1 of als er minstens 6 punten zijn in totaal. Hieronder vind je het schema van de arts voor het toekennen van de punten.

Medisch-sociale-schaal
1ste pijler 2de pijler 3de pijler
Welke gevolgen heeft de aandoening of beperking voor je kind ? Welke gevolgen heeft de aandoening of beperking in het dagelijks leven van je kind? Welke gevolgen heeft de  aandoening of beperking in het dagelijks leven van je gezin?
Aantal punten? Aantal punten? Aantal punten?

Hoeveel bedraagt de zorgtoeslag?

Je ontvangt het bedrag van de zorgtoeslag dat overeenkomt met het toegekende aantal punten.

 

Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers  € 89,16 
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 118,74 
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 277,09
6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 457,39
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 457,39
12 – 14 punten over de drie pijlers € 457,39
15 – 17 punten over de drie pijlers € 520,09
18 – 20 punten over de drie pijlers € 557,24
+ 20 punten over de drie pijlers € 594,38

 

Tot wanneer heb ik recht op de zorgtoeslag?

Er kan een recht zijn op zorgtoeslag tot het kind 21 jaar wordt. We kunnen tot 5 jaar teruggaan in de tijd om het onderzoek op te starten.

""

Wat kan ik doen als de vastgestelde periode bijna afgelopen is?

Je moet geen verlenging aanvragen. Agentschap Opgroeien zal automatisch een nieuw onderzoek opstarten in de 6 maanden vóór het aflopen van de vorige beslissing.

Je ontvangt dan formulieren die je invult. De dokter die je kind goed kent en opvolgt, vult ook een gedeelte in. Dit formulier met alle medische informatie bezorg je aan Opgroeien. (digitaal)

Ik heb de formulieren niet ontvangen

Je ontvangt formulieren van team ZOË na je eerste aanvraag of 6 maanden voor het einde van de lopende beslissing. Als je de formulieren niet ontvangt, moet je zelf team ZOË contacteren.

Wat als ik nieuwe medische informatie heb of mijn kind meer zorg nodig heeft?

Als de medische informatie is veranderd sinds de vorige beslissing of als je kind plots meer zorg nodig heeft, dan kan je een herziening aanvragen. Contacteer je FONS-consulent op het teammailadres van je brieven of op het nummer 078 79 00 07 (houd je rijksregisternummer of dossiernummer bij de hand)

Ik ben het niet eens met het toegekende aantal punten, het bedrag, de periode

Ga je niet akkoord met de beslissing van je uitbetaler? Dan kan je binnen de 3 maanden in beroep gaan tegen die beslissing. Dat doe je via de Arbeidsrechtbank.

Let op: voor beslissingen genomen vóór 1 januari 2019 geldt een beroepstermijn van 10 jaar.

Wat als mijn kind werkt? Ontvangt mijn kind dan nog een zorgtoeslag?

Je ontvangt geen zorgtoeslag in de maand dat je kind een gewone tewerkstelling of een sociale uitkering heeft. Je zal wel het basisbedrag blijven ontvangen.

Je ontvangt wel nog een zorgtoeslag als je kind werkt als jobstudent, hoogstens 600 uur per kalenderjaar. Je kind mag minder dan 80 uur per maand werken met een andere arbeidsovereenkomst. Je kind mag werken als zelfstandige, maar niet in hoofdberoep. Je kind mag werken in een maatwerkbedrijf.

Wat als mijn kind een uitkering ontvangt ? Ontvangt mijn kind dan nog een zorgtoeslag?

Je ontvangt geen zorgtoeslag in de maand dat je kind een sociale uitkering ontvangt. Je zal wel het basisbedrag blijven ontvangen.

Je ontvangt wel nog een zorgtoeslag als je kind een beroepsinschakelingsuitkering ontvangt of een uitkering nadat je kind werkte in een maatwerkbedrijf.

Opgelet! De leeftijdsgrens voor een integratietegemoetkoming (IT) en inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is verlaagd naar 18 jaar, met ingang vanaf 1 augustus 2020. Je kunt niet tegelijk een zorgtoeslag en een IT of IVT ontvangen. Die regel geldt vanaf 1 juni 2021. Lees meer over kiezen tussen een zorgtoeslag of IT/IVT.