Wat doen wij? Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit enthousiaste medewerkers die garant staan voor professioneel advies en betrouwbare ondersteuning. Als je bij ons komt aankloppen, zoeken we mee naar oplossingen, werken we samen aan een sterkere dienstverlening en bouwen we met jou een laagdrempelig aanbod op maat dat tegemoet komt aan de noden van je doelpubliek. Als overheidsdienst informeren we professionals en gezinnen individueel maar ook via infosessies en webinars.

> Heb je vragen als professional? Je kan ons inroepen als directe hulplijn.

> Lees ook meer over onze samenwerkingsinitiatieven

Wat willen wij bereiken?

Wij willen samen met andere welzijnspartners garant staan voor het maximaal toeleiden van gezinnen naar hun rechten in het zorglandschap. Als Vlaamse overheidsdienst werken we aan een toegankelijk dienstverleningsaanbod dat tegemoet komt aan digitale en niet-digitale noden. Om goed te weten wat hierbij de aandachtspunten zijn, gaan we in dialoog met centrale en lokale partners in het welzijnsveld.

Wie zijn onze partners?

 • Welzijnswerkers
 • CAW 's
 • Huizen Van het Kind
 • Onderwijs
 • OCMW 's

 • Organisaties voor armoedebestrijding
 • Sociale huizen

 • Overheidsdiensten
 • Ziekenhuizen

 • Kinderopvang
 • CLB 's

 • Pleegzorg
 • Steden en Gemeenten

 • Vroedkundigen
 • VVSG

 • Vakbonden
 • Regioteams Kind & Gezin (Opgroeien)
 

 

Hoe gaan we tewerk?

In ons team werken we met regioverantwoordelijken per provincie. Zij zijn het unieke aanspreekpunt voor alle professionals uit hun provincie. Ben je een gezinsondersteuner uit Gent? Dan zal de regioverantwoordelijke van Oost-Vlaanderen je verder helpen. Heb je een vraag als CLB – medewerker uit Hasselt, dan kan je terecht bij de regioverantwoordelijke van Limburg.

Je kan bij hen terecht met signalen over regelgeving of dossierafhandeling. Zij zullen ook met je afstemmen over hoe we een lokaal ondersteuningsaanbod voor collega-professionals of gezinnen in je gemeente kunnen uitbouwen.

> Heb je vragen als professional? Je kan ons inroepen als directe hulplijn.

> Lees meer over onze samenwerkingsinitiatieven