Een attest van geen betaling is eigenlijk een attest dat vermeldt dat er geen recht is op Belgische kinderbijslag. Zo’n attest kon tot eind 2018 afgeleverd worden als er niemand van de ouders in België werkte maar wel iemand in het buitenland. 

Sinds 2019 is in Vlaanderen het Groeipakket van toepassing. Sinds dan heeft elk kind dat in Vlaanderen woont recht op het Groeipakket, op voorwaarde dat het toegelaten of gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen.   

Het is mogelijk dat het werkland de volledige kinderbijslag kan betalen en dat Vlaanderen vanaf 2019 kan aanvullen als de Vlaamse bedragen hoger zijn.

Om dit te kunnen onderzoeken moet je een aanvraag Groeipakket indienen. Hou er wel rekening mee dat we de nodige informatie bij buitenlandse instanties moeten opvragen en dat het vaak een tijd duurt voor we een antwoord krijgen.

Je hebt ook de mogelijkheid om afstand te doen van je recht op een Vlaams Groeipakket. Dit doe je door dit schriftelijk te laten weten aan je uitbetaler. In dit geval kan er onmiddellijk een “attest geen recht” afgeleverd worden, maar dan verlies je het recht op Groeipakket tot je eventueel een nieuwe aanvraag zou doen.

Als er een aanvraag Groeipakket gedaan wordt voor een kind dat niet aan de voorwaarden voldoet, dan ontvangt de aanvrager een gemotiveerde weigeringsbrief.