Schooltoeslag

Je recht op een schooltoeslag wordt berekend op basis van het bruto belastbaar jaarinkomen van je gezin. Dat zijn lonen en uitkeringen, maar ook je inkomsten uit vastgoed. Omdat alle gegevens over de inkomsten door de overheid dit jaar nog niet verwerkt zijn, bekijken we de situatie 2 jaar terug. Voor de schooltoeslag in 2023 houden we dus rekening met de inkomsten van 2021. 

De schooltoeslag kan enkel berekend worden op basis van je huidige gezinsinkomen als je voor dit schooljaar niet in aanmerking zou komen op basis van je inkomen van 2 jaar geleden, bijvoorbeeld omdat je toen werkte en nu een uitkering geniet. Neem in dat geval contact met ons op.

Sociale toeslag

De sociale toeslag kan wel herbekeken worden. Als je inkomsten gedaald zijn ten opzichte van 2 jaar voordien, kan je dit aantonen door ons bewijsstukken te bezorgen van minstens de laatste 6 opeenvolgende maanden.