De schooltoeslag kan enkel berekend worden op basis van je huidige gezinsinkomen als er nog geen uitbetaling is gebeurd voor dit schooljaar.

De sociale toeslag kan wel herbekeken worden. Als je inkomsten gedaald zijn ten opzichte van 2 jaar voordien, kan je dit aantonen door ons bewijsstukken te bezorgen van minstens de laatste 6 opeenvolgende maanden.