Als je kind geboren is voor 1/1/2019 krijg je een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

Als je kind na 1/1/2019 geboren is, blijft het basisbedrag van het Groeipakket altijd hetzelfde. Enkel indexaanpassingen hebben hierop nog een invloed.

Als je inkomen of gezinssituatie verandert, kan je misschien wel recht hebben op een sociale toeslag of een schooltoeslag.

Raadpleeg de bedragen van het Groeipakket.