Voor de berekening van de sociale toeslag en de schooltoeslag gebruiken we de inkomsten van 2 jaar geleden omdat deze inkomsten volledig en definitief zijn.

De sociale toeslag krijg je als je bruto gezinsinkomsten lager liggen dan een bepaald grensbedrag.

Een overzicht van je totale gezinsinkomen krijgen we van de FOD Financiën op basis van je belastingaangifte. De definitieve gegevens over je inkomsten zijn dus pas 2 jaar nadien beschikbaar. Je inkomsten van 2023 zullen bijvoorbeeld maar beschikbaar zijn in 2025.

Hierdoor kunnen we dus ook pas 2 jaar na datum helemaal zeker zijn of je recht hebt op de sociale toeslag en/of de schooltoeslag.