Sinds 1  januari 2019 beslissen Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap zelf hoeveel de kinderbijslag bedraagt in hun regio. Elke regio bepaalt zelf hoe het budget verdeeld wordt en op welke aspecten de focus gelegd wordt.

In Vlaanderen werd gekozen voor het Groeipakket, een pakket op maat van elk kind. Bij het samenstellen van dit Groeipakket houden we rekening met je situatie en je gezinsinkomen.

Zo kan elk gezin optimaal ondersteund worden bij de opvoeding van en in de kosten voor elk kind.