Voorwaarden

  • Het kind heeft de Belgische nationaliteit of is toegelaten of gemachtigd om in het land te verblijven of er zich te vestigen. 

  • Het kind heeft zijn woonplaats in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Het kind is jonger dan 21 jaar. 

  • Het kind heeft een zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal.  


Geen aansluiting meer bij zorgkas

Tot eind december 2022 is een aansluiting bij een zorgkas een voorwaarde voor het ontvangen van een basisondersteuningsbudget (BOB). Die voorwaarde valt weg in het Groeipakket. Wie aan de voorwaarden voldoet en zich niet bevindt in een van de situaties die leiden tot een schorsing, zal de ondersteuningstoeslag ontvangen.  

Voor kinderen die op 31 december 2022 recht hebben op een BOB, omdat zij op een wachtlijst ITP stonden op 30 juni 2015, vallen de leeftijdsvoorwaarde en de voorwaarde m.b.t. de zorgbehoefte weg. 

> Lees meer over de ondersteuningstoeslag.